Ammattitaitoinen – Luotettava – Kansainvälinen

Tilimerkono Oy on Helsingissä sijaitseva vuonna 1958 perustettu tili- ja tilintarkastustoimisto, joka on auktorisoitu Taloushallintoliiton sekä maailmanlaajuisen itsenäisten tili- ja konsulttitoimistojen järjestön jäsen.

Pitkän historian omaavana ja ammattitaitoisena perheyrityksenä Tilimerkono Oy on onnistunut saavuttamaan uskolliset ja vakaat asiakassuhteet. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä, yhdistyksistä sekä kansainvälisten yritysten sivuliikkeistä ja tytäryrityksistä.

Palveluksessamme on kuusi taloushallinnon ammattilaista, joista yksi on HTM-tilintarkastaja ja kaksi on suorittanut kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnon (KLT).

Hyvät asiakassuhteet luovat liiketoimintamme perustan. Tästä johtuen toimintaperiaatteenamme on tarjota asiakkaillemme räätälöityjä taloushallinnon palveluja nykyaikaisilla työmenetelmillä.

Kansainvälinen toiminta

Tilimerkono Oy toimii osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jonka mahdollisuudet tarjoamme myös asiakkaillemme.

The Leading Edge Alliance

The Leading Edge Alliance on maailmanlaajuinen itsenäisten tilitoimistojen, tilintarkastajien ja konsulttiyritysten järjestö, jonka päätarkoitus on järjestää ja taata jäsentensä ammatillinen pätevyys ja korkea taso sekä tukea jäseniään palvelemaan asiakkaitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

The Leading Edge Alliancen todellinen voima piilee jokaisessa itsenäisessä jäsenyrityksessä, joista kukin tuo osaamisensa ja ammatillisen kokemuksensa muiden jäsenten käyttöön. Jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen laskentatoimen lisäksi liikkeenharjoittamiseen ja johtamiseen liittyviä konsulttipalveluita.